Varför ska man lära sig systematiska arbetsmiljösarbetet?

 

BAM utbildning innebär att man utbildas i att förbättra det systematiska arbetsmiljösarbetet och ger ett helhetsperspektiv på området arbetsmiljöarbete. Kursen är utvecklad av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Människor som trivs i sin arbetsmiljö är också bättre anställda. Det är bara en av många anledningar till att du som arbetsgivare eller säkerhetsansvarig bör gå denna utbildning och göra arbetsplatsen till en plats som medarbetarna trivs och känner sig trygga på.

Många har gått denna kurs och vidare rekommenderat den vilket visar på dess stora popularitet.
Målet med utbildningen är att de som deltar dels ska få kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats och dels lära sig hur man själv kan arbeta med ett arbetsmiljömässigt förhållningssätt. Kursen är anpassad på ett flexibelt sätt så att ni kan hitta en tid för kursen om man är chef eller ansvarig med många järn i elden.

Vad ingår mer exakt i arbetsmiljöarbetet?

BAM handlar inte bara om att få ny kunskap och fakta. Minst lika viktigt är det att lära sig verktyg för att själv kunna lära vidare inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förutom just kunskap behövs också kritiskt tänkande och att självständigt kunna lära för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. ​Deltagarna lär sig en del om det juridiska kring arbetsmiljön och dess säkerhet.
Lagarna och reglerna på området är många och kan verka snåriga. De får också kunskap om varför det är så viktigt att betona en bra arbetsmiljö, och vilket värde den har för både den enskilde, företaget och samhället i stort. På BAM utbildningen får deltagarna kunskap om hur man kan förändra arbetsmiljön för att motverka både mental och kroppslig ohälsa och på sikt gynna inte bara individer utan också samhället.